AboutUS

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ภัณฑ์ (1987)

ดำเนินกิจการ การออกแบบและผลิตภาชนะรับแรงดัน ผลิตถังเหล็ก และ ถังสแตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมเคมี , อุตสาหกรรมอาหาร และระบบบำบัดน้ำ  จากประสบการณ์มานานกว่า 35 ปี  ในธุรกิจทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 หจก. เอ็ม.พี.ภัณฑ์ (1987) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยประสบการณ์จากการเป็นผู้ผลิตเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ถังปฏิกิริยา (Reactor Tank) ถังผสม (Mixing Tank) ถังกักเก็บ (Silo Tank) งานโครงสร้าง (Steel Structure) และงานระบบท่อของไหล (Process Piping) เป็นต้น กลุ่มงานอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Plant) โรงไฟฟ้า (Power Plant) อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetic Plant) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Plant) และ ระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant) ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำงานจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาพร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

Pressure Vessels designed and fabricated according to ASME

นอกจากนี้เรายังดำเนินกิจการบริการงานขึ้นรูปโลหะ  งานม้วน  งานกลึง  งานตัด-พับ งานขึ้นรูปฝาถัง  งานขึ้นรูปตามแบบ  งานพ่นทราย  งานสี  งานซ่อมบำรุง  งานขัดเงา  งานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร  งานระบบเดินท่อ  ตลอดจนให้บริการด้านงานเชื่อมสำหรับงานอุตสาหกรรม

 Contact